aplikacja dla lekarzy

Programy typu niebawem staną się niezbędne dla każdej placówki medycznej.

Mamy możliwość już teraz zakupić właściwe programy, jednak dlaczego jest to potrzebne.

O tej kwestii w poście.

Wikipedia o E-pacjencie

aplikacja dla lekarzy
e-pacjent ? osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang.
Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora1. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent2.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów.

Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza.

Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health3.

Według niego: Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-pacjent

informatyczna służba zdrowia

Informatyzacja postępuje w bardzo szybkim tempie i w każdej dziedzinie życia komputery wykonują coraz więcej zadań.

Nawet placówki medyczne korzystają już z komputerów w różnych zakresie, aby przechowywać i przetwarzać dane, czy wiadomości.

Cały ten proces nabiera coraz większego tempa i wkrótce pewnie nie zobaczymy już papierowych dokumentacji czy choćby recept. Ograniczenie użycia papierowych dokumentów i zastąpienie ich elektronicznymi odpowiednikami może przynieść bardzo pozytywne skutki np. w formie poprawy zarządzania i sortowania danych. Komputerowe kartoteki pacjentów będą zawsze dostępne z poziomu internetowej aplikacji, oraz z racji, że są zapisane na komputerze, będą zawsze czytelne.

Informatyzacja szpitali i przychodni

Komputeryzacja, czy też informatyzacja postępuje coraz bardziej.

Prywatne firmy już od wielu lat wykorzystują zalety systemów komputerowych w swoich siedzibach.

Te państwowe niestety dopiero teraz zaczynają wkraczać w tą erę.

I nie inaczej jest w przypadku przychodni i szpitali, wkracza bowiem ustawa na mocy której przychodnie będą zobowiązane do elektronicznej ewidencji pacjentów i ich kartoteki. Ma to ułatwić i zunifikować przepływ danych o konkretnym pacjencie. Oczywiście wiąże się to ze sporymi wydatkami na systemy informatyczne, ale jednak teoretyczne zalety tego rozwiązania są tego warte..

Widok do druku:

aplikacja dla lekarzy