Pulsar BHP

Obowiązkowe szkolenia BHP

Szkolenia BHP są jednym z wielu obowiązków pracowników oraz pracodawców, które wynikają z przepisów Kodeksu prawnego.
Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP są obowiązkowe, dlatego że przyczyniają się do utrzymywania wysokiego poziomPulsar BHP .

Widok do druku:

Pulsar BHP